– Dịch vụ gia công khắc laser:

+ Khắc tên, ký hiệu lên vàng, bạc:

+ Khắc bút viết:

+ khắc chữ, logo lên thép:

– Dịch vụ gia công hàn laser:

+ Hàn vàng, bạc:

+ Hàn khuôn mẫu:

– Dịch vụ in mẫu 3D:

+ In resin đúc trực tiếp:

+ In resin tạo mẫu tượng: